Awaria gazociągu - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Awaria gazociągu

ARCHIWUM > 2014/2015


USUWANIE AWARII GAZOCIĄGU


Uczniowie "Budowlanki" zapoznali się z zasadami wymiany skorodowanego odcinka gazociągu  w ramach remontu odcinka czynnej sieci gazowej przy ul. Wachowiaka w Inowrocławiu. Dnia 23 kwietnia 2015 roku grupa młodzieży uczestniczyła w montażu złączy PE-Stal wraz z wykonaniem elementów rozłącznych (zasuwy) przy użyciu połączeń kołnierzowych. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z systemem zgrzewania elektrooporowego elementów trwałych nowego odcinka z rur PE, a także spawaniem elementów stalowych z wykonaniem izolacji antykorozyjnej.  Nad całością prac remontowych i zasadami bezpieczeństwa pracy czuwał  kierownik Zakładu Gazowniczego, gdyż wykonywane czynności należały  do  prac  gazoniebezpiecznych  w związku z ulatniającym się gazem.

Wizyta na budowie i obserwacja pracy pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu  w Inowrocławiu okazała się ciekawym doświadczeniem i rozszerzyła
praktyczną wiedzę uczniów w zakresie budowy i zasad działania  instalacji gazowych , ponieważ młodzież  " Budowlanki "   z III klasy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o becnie na zajęciach lekcyjnych omawia dział: sieci i instalacje gazowe.  Wycieczka dydaktyczna miała na celu uświadomienie uczniom jak ważną oraz niebezpieczną pracą może być usuwanie szkód i awarii na czynnych gazociągach, a umiejętności i opanowanie są niezwykle ważne w tym zawodzie.

Zajęcia edukacyjne zorganizowała p. Justyna Dybicz.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego