Event dla szkół średnich - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Event dla szkół średnich

ARCHIWUM > 2019/2020

POWIATOWA KONFERENCJA PT. „PRAWA CZŁOWIEKA, CYBERPRZEMOC. STOP HEJTOWI!”


Wydarzenie było adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu inowrocławskiego. Prelegentami byli przedstawiciele Policji, Służby Więziennej i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Inowrocławiu.
Inicjatywa inowrocławskich policjantek znalazła poparcie w powiecie inowrocławskim, by podyskutować z młodzieżą o ich prawach, problemie cyberprzemocy i temu jak się bronić przed hejtem. Wczoraj (11.12) w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu odbyła się konferencja, by uświadamiać uczniów i chronić przed zagrożeniami. Wzięli w niej udział reprezentanci ze szkół ponadpodstawowych powiatu podległych Starostwu Powiatowemu.

Przedsięwzięcie otworzył dyrektor szkoły Pan Marcin Kuls. Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego reprezentował Pan Dariusz Lis. Konferencję poprowadziły asp. szt. Izabella Drobniecka i asp. Justyna Piątkowska. Konferencja miała różną formę: prezentacji, prelekcji, dyskusji, pytań skierowanych do uczniów. Nie zabrakło również filmu i akcentu muzycznego.

Asp. Justyna Piątkowska omówiła zagadnienie „Prawa człowieka, Prawa człowieka a Policja”. Prócz wskazania rodzajów praw, które przysługują każdemu i ich charakterystyki, zwróciła uwagę na prawa służb. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film pt. ”Służymy dla Ciebie, mamy swoje prawa!”. Pokazuje on policjantów, strażaków i ratowników medycznych, których łączy wspólny cel: niesienie pomocy. Są jednak tacy, którzy podczas działań służb bezprawnie je atakują. Takie przypadki mają swój finał w sądzie.

Żeby uzmysłowić młodym ludziom, że niektórzy sami sobie ograniczają prawa, w konferencji wzięła udział przedstawicielka Służby Więziennej. Major Dorota Iwanicka mówiła do młodzieży o prawach i obowiązkach osadzonego. Każdy odbywający karę w zakładzie karnym jest pozbawiony wolności wyrokiem sądu. Choć przebywa w izolacji od społeczeństwa, korzysta z wielu innych praw, ma też przywileje i oczywiście obowiązki. Pomimo odbywania kary, w systemie penitencjarnym są przepisy o przestrzeganiu praw ludzi osadzonych.

Wśród skazanych są też tacy, którzy odpowiadają za różne formy cyberprzemocy. Dlatego kolejne zagadnienie konferencji dotyczyło właśnie zagrożeń internetowych. Mówiła o nich Pani Iwona Łukomska pedagog Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Inowrocławiu. Jej wystąpienie nie polegało na definiowaniu form cyberprzemocy. Było oparte na tym, że w grę wchodzą ludzkie emocje, wrażliwość lub jej brak. Także o tym, że życie wielu młodych osób wygląda jak zachowanie robota – automatyczne. Stąd tak wiele zachowań negatywnych związanych z internetem. Tam wiele osób jest i chce być anonimowymi w określonym celu. Są jednak za to konsekwencje prawne.

Prezentację właśnie o tych konsekwencjach przedstawiła asp. szt. Izabella Drobniecka, która przytoczyła przykłady cyberprzemocy. Dotyczyły one spraw z powiatu inowrocławskiego, a ich sprawcami byli zarówno nieletni, jak i dorośli ludzie. W prelekcji nie brakowało dla młodzieży wskazówek,  jak unikać cyberprzemocy i jak na nią reagować oraz komu o niej zgłaszać.
Konferencja zakończyła się zaproszeniem do refleksji na temat swoich praw, przyczyn cyberprzemocy, a zwłaszcza hejtu, który jest stosowany w sieci.
Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego