Jubileusz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Jubileusz

ARCHIWUM > 2014/2015 > Jubileusz

Uroczyste obchody Jubileuszu odbędą się 25 kwietnia 2014 r.

Ramowy program
:  
godz. 10.00 - Msza św. w kościele  pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu  
godz. 11.00 - Przemarsz z kościoła do budynku Szkoły przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu
godz. 12.00 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
godz.12.15 - Część oficjalna uroczystości  
godz. 14.00 - Część artystyczna
godz. 15.00 - Spotkanie Pokoleń
godz. 20.00 – 4.00 - Bal jubileuszowy z okazji 50-lecia Szkoły

Udział w części oficjalnej i Spotkaniu Pokoleń w szkole oraz spotkaniach z wychowawcami były bezpłatne.

Chęć uczestnictwa w uroczystych obchodach Jubileuszu, celem zapewnienia wejściówki, prosimy zgłaszać w sekretariacie Szkoły
- tel. (52) 357 46 80 lub  pod adresem e-mail: sekretariat-zspnr5@o2.pl   do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Balu   jubileuszowym winny uiścić opłatę w wysokości 200 zł  od osoby na podane konto, z dopiskiem  „Bal”   (Cena zawiera koszty związane z wynajmem sali, opłaceniem zespołu muzycznego i menu)

Prosimy o dokonanie stosownej wpłaty w terminie do 30 marca 2014r. na konto:

Bank Zachodni WBK S. A.
61 1090 1069 0000 0001 2062 7341  
Rada Rodziców ZSP nr 5 w Inowrocławiu  , ul. Narutowicza 34 , 88-100 Inowrocław
Tytuł wpłaty:

Obchody 50 lecia – z dopiskiem „ Pamiątki” lub „Bal” lub „Pamiątki i bal”, imię i nazwisko uczestnika, typ szkoły i rok jej ukończenia np. obchody 50 lecia – Pamiątki i bal ,  Piotr  Kowalski, Technikum,  1982

Ilość miejsc na bal
u jest  ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. Bilety wstępu na bal można będzie odebrać w sekretariacie szkoły od 22 kwietnia 2014 r lub bezpośrednio przed uroczystością – za okazaniem dowodu wpłaty.


Bliższych informacji na temat Jubileuszu udziela sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu  tel. (52) 35 74 680 lub  pod adresem  e-mail: sekretariat-zspnr5@o2.pl


Komitet organizacyjnyKomitet organizacyjny

Jubileuszu 50-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

Przewodnicząca:
DANUTA PALUSZAK

Zastępca przewodniczącej:
ALICJA DRĄG

Członkowie:
MICHAŁ GŁUSZKOWSKI
BERNARD KACZOROWSKI
JANUSZ NIEWIADOMSKI
BEATA PAWŁOWSKA
KOSTA PENOWSKI

Sekretarze:

DAGMARA MAJEWSKA
KRYSTYNA FEDDE

Skarbnik:
DANUTA   TRYBUŁA

Komisja Rewizyjna:
HALINA SKRZYPCZYŃSKA
EWA POGORZAŁY-JABŁOŃSKA

Działania Komitetu wspierają:

NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OBSŁUGI, RODZICE, UCZNIOWIE ZSP nr 5,
PRZYJACIELE I SYMPATYCY SZKOŁY 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego