monter instalacji i urządzeń sanitarnych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA


Zawód: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH


Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zdobywa następujące kwalifikacje:

  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8);


  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9).


Zakładane efekty kształcenia - absolwent:

- wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, gazowych,
 ciepłowniczych i węzłów ciepła
przygotowawcze, ziemne, montaż, zabezpieczenie , napełnienie, próby,
  konserwacja, remont, utrzymanie;
- wykonuje  roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - montaż, zabezpieczenie, próby, uzbrojenie
 i podłączenie urządzeń, konserwacja, remont, naprawa;
- sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się dokumentacją techniczną, instalacyjną;
- dobiera materiały i narzędzia , organizuje stanowisko pracy, wykonuje obmiary robót;

- przestrzega zasady bhp.

Absolwent może być zatrudniony:

w przedsiębiorstwach instalacyjnych i budowlanych, prowadzących budowę obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych jako monter. Wykonywać usługi remontowe i naprawcze w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w domach i lokalach.


Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

Popularny hydraulik, który podbił Europę to monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Jego kwalifikacje są szersze niż podłączanie i rozprowadzanie wody. Potrafi  ułożyć przewody centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego, podłączyć podgrzewacz ciepłej wody, wentylator i okap kuchenny, wannę z hydromasażem i kabinę prysznicową, zainstalować saunę i wykonać instalację basenu, doprowadzić wodę do budynku i wykonać nawodnienie ogrodu. Zawsze będzie oczekiwanym fachowcem , dobrze wynagradzanym, zwłaszcza jeżeli pęknie rura lub nie będzie ogrzewania w mieszkaniu.  
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.
Praca w zawodzie popularnego hydraulika wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. W zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Instalacje sanitarne są integralną częścią większości obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe są niezbędne do rozprowadzenia mediów do obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Monterzy sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu oraz technicznego wyposażenia budowli i budynków. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego