murarz-tynkarz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

murarz-tynkarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.
Zawód: MURARZ - TYNKARZ (3 lata)
(dla chłopców)
Murarz-tynkarz zdobywa następującą kwalifikacje:
·          wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.)
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Wybrane efekty kształcenia:
·          wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
·          wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
·          wykonywanie tynków;
·          wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Absolwent może być zatrudniony w:
przedsiębiorstwach budowlanych lub remontowych, budowlanych zakładach rzemieślniczych, na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.
Nauczane przedmioty:
Podstawy prac budowlanych, zaprawy i mieszanki , konstrukcje murowe , tynki, remonty i rozbiórki, język obcy zawodowy – język angielski, praktyczna nauka zawodu.
Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego.
Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji szkolenia w Branżowej Szkole II stopnia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego