Planowanie kariery zawodowej - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Planowanie kariery zawodowej

ARCHIWUM > Projekty unijne

Uczniowie "Budowlanki" planują swoją przyszłość.


Na podstawie umowy o współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli we Włocławku jako Liderem Projektu a Powiatem Inowrocławskim i porozumienia z Dyrekcją Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu wdrażany jest program rozwojowego projektu systemowego "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pozalekcyjne zajęcia z doradcą zawodowym p.n. "Planowanie kariery zawodowej" z udziałem uczniów szkoły. Prowadzącym zajęcia wyłonionym w drodze przetargu jest p. Marzena Majewska - pedagog szkolny, mająca kwalifikacje doradcy zawodowego. W ramach tej formy uczestniczy 12 uczniów klas Technikum Budowlanego. Uczniowie uczestniczący w sobotnich 4 godzinnych zajęciach lekcyjnych z przerwą na posiłek zadowoleni są z ich przebiegu i tematyki. Tematyka zajęć obejmuje takie działy jak:
- psychologiczno-pedagogiczny dotyczący samooceny, zachowań, autoprezentacji,
- planowanie kariery zawodowej dotyczące predyspozycji zawodowych, podejmowanych decyzji, aktywności na rynku pracy, samozatrudnienia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego