Pożegnanie Absolwentów 2016 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pożegnanie Absolwentów 2016

ARCHIWUM > 2015/2016


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW TECHNIKUM 2015/2016

Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu odbyło się pożegnanie absolwentów Technikum. Po czterech latach nauki szkołę ukończyło 105 absolwentów w zawodach: technik budownictwa (31), technik architektury krajobrazu (26), technik geodeta (18), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (30).

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Wicestarosta Inowrocławski
Włodzimierz Figas, przedstawicielka Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu p. Beata Ptaszek, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, pracodawcy oraz rodzice. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczestników uroczystości, absolwentom złożyła życzenia „Abyście kluczy do sukcesu: wiedzy, umiejętności, motywacji, w które wyposażyła Was Szkoła nigdy nie zgubili”, podsumowała bardzo dobre wyniki nauczania oraz sukcesy młodzieży w wielu dziedzinach. Każdy uczeń kończący szkołę otrzymał z rąk Pani Dyrektor pamiątkowy Dyplom Absolwenta. Powodem do dumy było wręczenie czterech świadectw z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen w całym cyklu kształcenia uzyskał absolwent w zawodzie technik budownictwa, Maciej Bergmann 5,25. Liczne grono nagrodzonych osób stanowili uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,4 (10 osób) oraz uczniowie aktywnie działający na rzecz szkoły (16 osób). Pani Dyrektor wręczyła także listy gratulacyjne rodzicom oraz podziękowania za ich bezinteresowną pomoc dla szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie odnieśli wiele sukcesów w sporcie, olimpiadach przedmiotowych, kształceniu zawodowym oraz zaangażowali się w krwiodawstwo, za co również wręczono im dyplomy, nagrody książkowe oraz upominki. Tak liczna grupa wyróżnionych absolwentów jest dumą dla Szkoły i potwierdza fakt, że w „Budowlance” kształci się młodzież na bardzo wysokim poziomie a Szkoła dba o ich wszechstronny rozwój.

Po odebraniu nagród, gratulacji i życzeń, absolwenci skierowali słowa podziękowań pod adresem dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, pracodawców, rodziców i pracowników szkoły, a następnie wręczyli wszystkim symboliczne kwiaty. Uczniowie klas III Technikum pożegnali młodzież kończącą „Budowlankę” występem artystycznym
scenką z życia uczniów klas maturalnych w tzw. krzywym zwierciadle oraz piosenką. Po zakończeniu uroczystości absolwenci udali się na pełne wspomnień i wzruszeń spotkania z wychowawcami klas.

Teraz pozostaje nam tylko życzyć wszystkim absolwentom Szkoły powodzenia na egzaminach maturalnych, a następnie wytrwałości w realizacji celów życiowych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego