Pozory mylą, dowod nie! - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pozory mylą, dowod nie!

ARCHIWUM > 2015/2016


„BUDOWLANKA” W  KAMPANII  „POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE”


W okresie od listopada 2015r. do marca 2016 r. uczniowie klas: III w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz technik geodeta i II w zawodzie technik geodeta, uczestniczyli  w  kampanii „Pozory mylą, dowód nie” na terenie Inowrocławia. Organizatorem akcji był Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

Celem kampanii była diagnoza problemu sprzedawania osobom nieletnim alkoholu  w sklepach, pubach; informowanie społeczeństwa o skutkach tego zjawiska dla dzieci oraz dla sprzedawców; uwrażliwienie rodziców młodzieży na problem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i zachęcanie ich do reagowania, gdy takie sytuacje mają miejsce (sprzedawca powinnien prosić młodą  osobę o okazanie dowodu osobistego).

 W ramach akcji przeprowadzone zostały następujące działania:

-  udział uczniów szkoły w badaniu „tajemniczy klient” na terenie Inowrocławia,
szkolna akcja informacyjna: gazetka ścienna, plakaty, ulotki,
-  udział uczniów i pedagoga szkolnego  w akcji informacyjnej na terenie miasta
dystrybucja materiałów edukacyjnych w sklepach w celu zwrócenia uwagi mieszkańcom Inowrocławia oraz sprzedawcom na problem sprzedaży alkoholu nieletnim,
- akcja edukacyjna dla rodziców podczas zebrań z rodzicami (przeprowadzona przez młodzież szkoły)
omówiono cele kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, poproszono o reagowanie, gdy alkohol sprzedawany jest nieletnim, uwrażliwiono na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w wielu sklepach sprzedawany jest alkohol bez sprawdzenia wieku młodej osoby kupującej. Nadal wielu sprzedawców nie liczy się ze skutkami, jakie niesie za sobą korzystanie z alkoholu przez dzieci oraz w imię szybkiego zysku - z konsekwencjami prawnymi, dlatego tego typu kampanie są konieczne, aby zapobiegać zbyt szybkiej inicjacji alkoholowej młodzieży i mieć świadomość skutków spożywania alkoholu przez młodych ludzi.Przygotowała:

Marzena Majewska


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego