t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
Zawód: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobywa następujące kwalifikacje:
·          montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.)
·          eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.)
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Wybrane efekty kształcenia:
·          organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
·          sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
·          wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
·          kontrolowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
·          konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
firmach instalacyjnych związanych  z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
Nauczane przedmioty:
Podstawy energetyki, dokumentacja techniczna, technologia, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, język obcy zawodowy – język angielski.
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w innych podmiotach, stanowiących  potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego