Wycieczka PWiK - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Wycieczka PWiK

ARCHIWUM > 2013/2014

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W INOWROCŁAWIU


Dnia 13 listopada 2013 roku uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej         w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wybrali się na wycieczkę dydaktyczną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Młodzież dowiedziała się, że ścieki z terenu miasta dopływają na oczyszczalnię dwoma kolektorami A i B Ų 1000 mm.  Ilość odebranych i poddanych oczyszczaniu ścieków to corocznie około 3 mln m3, a przepływ max wynosi: 33.000 m 3/d. Uczniowie  poznali trzy części oczyszczalni: ściekową, osadową i gazową oraz budowę i zasadę działania urządzeń pracujących na obiekcie. W części ściekowej młodzież dowiedziała się, że odpady powstałe w wyniku oczyszczania mechanicznego – skratki - oraz piasek trafiają do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Ścieki następnie poddawane są  procesom oczyszczania biologicznego. Z reaktora biologicznego wraz z osadem czynnym dopływają do osadników wtórnych radialnych, w których następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Rowu Rąbińskiego, a osady poddawane dalszej obróbce. W Części osadowej uczniowie dowiedzieli się, jak powstają osad wstępny i osad nadmierny. Na koniec omówiona została część gazowa, obejmująca wytworzony w Komorze Fermentacyjnej Zamkniętej biogaz, który magazynowany jest w dwumembranowym zbiorniku gazu, z którego kierowany jest do zasilania dwóch agregatów prądotwórczych i kotłowni  awaryjnej.
Właściwie prowadzona eksploatacja oraz stały monitoring i analiza procesu oczyszczania pozwalają na wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, czego świadkami byli uczniowie ZSP nr 5 w Inowrocławiu.

Opiekunkami wycieczki dydaktycznej były: pani Justyna Dybicz, pani Beata Wiśniewska.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego