Z wizytą w RIPOK-u - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Z wizytą w RIPOK-u

ARCHIWUM > 2014/2015

W REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W INOWROCŁAWIU


          Dnia 23 oraz 28 października 2014 roku uczniowie klasy III e i IV b w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu.        
 
          Podczas spotkania z kierownikiem RIPOK, młodzież pozyskała informacje na temat  recyklingu, odzysku, kompostowania
. Dowiedziała się również, jakie są nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

       Obecnie   Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu jest zakładem  zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy mieszkańców, spełniającym wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii.

    Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć  instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, zarówno zbieranych selektywnie, jak i odpadów zmieszanych. Segregacja odpadów ułatwia nam odzysk oraz utylizację, a tym samym możemy przyczynić się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń w atmosferze, a także ilości odpadów i ścieków.

Wniosek z jakim wszyscy opuściliśmy zakład: ,,Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady
’’.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego