DEKARZ - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

DEKARZ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Zawód: DEKARZ
(3 lata)
(dla chłopców)

Dekarz zdobywa następującą kwalifikację:
• wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:
• wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;
• wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
• wykonywanie naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych;

Absolwent może być zatrudniony:
na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac montażowych wszelkiego rodzaju pokryć dachowych, na stanowiskach związanych bezpośrednio z wykonywaniem i rozbiórką dachów oraz wykonywaniem podkładów pod pokrycia dachowe, jak również na stanowiskach związanych z montażem okien dachowych i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych lub remontowych, hurtowniach i sklepach zajmujących się sprzedażą materiałów wykorzystywanych do wykonywania dachów czy spróbować swoich sił prowadząc własną działalność gospodarczą.

Nauczane przedmioty:
podstawy budownictwa w pracach dekarskich, wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, wykonywanie napraw pokryć dachowych, termomodernizacja dachów, montaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, język obcy zawodowy, praktyczna nauka zawodu.Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści