MONTER SIECI - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

MONTER SIECI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Zawód: MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
(3 lata)
(dla chłopców)

Monter sieci i instalacji sanitarnych zdobywa następującą kwalifikację:
• wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych (BUD.09.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:
• wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
• wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
• wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
• wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Absolwent może być zatrudniony:
na stanowiskach na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych), w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Absolwent może prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Nauczane przedmioty:
podstawy budownictwa, montaż i eksploatacja sieci i instalacji wodociągowych, montaż i eksploatacja sieci i instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż i eksploatacja sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych , język obcy zawodowy, praktyczna nauka zawodu.Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści